2 ukazatele, podle kterých včas identifikujete přetížený úvazek typu grummet.
FacebookLinked inFacebookYou Tube PinterestSlovak
FacebookLinked inFacebookYou TubePinterest

AKADEMIE

2 ukazatele, podle kterých včas identifikujete přetížený úvazek typu grummet.


Carl Stahl téma: zvedání těžkých břemen

Možná i vy ve Vašem provozu používáte při manipulaci s těžkými břemeny vázací prostředky typu grummet. Stejně jako ostatní zvedací zařízení, i tyto úvazky podléhají pravidelným ročním revizím, nutná je však i kontrola před a po každém použití. Pečlivými kontrolami systémů pro zvedání předcházíme vzniku nebezpečných situací, zabraňujeme škodám na zdraví a majetku.

Grummet je díky specifické konstrukci lana mnohem odolnější proti poškození než klasické ocelové lano. Jak jsme si ovšem říkali v předchozím článku, zkrácení jeho životnosti způsobuje často jeho nevědomé přetěžování. Dnes si ukážeme konkrétní příklady, jak se přetížení na grummetu pojevuje. Díky tomu můžete i vy odhalit možné nebezpečí včas.

Akademie Carl Stahl

Jak poznám přetížený grummet?


Zaměstnanec v provozu je povinnen před a po každé manipulaci s těžkým břemenem provést vizuální kontrolu systému pro zvedání, včetně úvazku. Výrazné přetížení grummetu lze pozorovat okem, kdy následkem přetížení konstrukce lana dojde k jeho rozplétání (viz obr.1). Grummet musí být ihned vyřazen z provozu! Následky nižší míry přetěžování může v tzv. zámku grummetu odhalit také odborný technik při pravidelné roční revizi (viz obr.2). Buďte proto pečliví a nepodceňujte pravidelné kontroly a revize všech zvedacích prostředků.


Akademie Carl Stahl

Obr.1

Z důvodu španého používání grummetu, přes malý čep, došlo k přetížení konstrukce lana a jeho následnému rozplétání.


Akademie Carl Stahl

Obr.2

Zámek slouží jako důmyslný ukazatel životnosti grummetu. V této, výrobcem červeně značené zóně, jsou jádra lana svedena k sobě. Špatným používáním - přetěžováním, se konce lana od sebe odtáhnou a již se nevrátí zpět.


V případě zjištění kteréhokoliv z výše uvedených poškození grummetu je nutné jej ihned vyřadit z provozu! Je třeba určit příčinu tohoto poškození a řešení v provozu optimalizovat! Jedině tak předejdete zbytečným nákladům, vzniklým škodám nebo úrazům na Vašem pracovišti.Carl Stahl je Vaším partnerem v oblasti zvedacích zařízení.

Důvěřujte odborníkům z Carl Stahl, kteří při řešení pro Váš provoz zohlední potřebné parametry a sestaví tak funkční systém pro bezpečné zdvihání a manipulaci s břemeny. Přejete-li si, aby se u Vás zastavil náš odborník, pomohl s analýzou v provozu nebo optimálním řešením problému, se kterým se potýkáte nebo potřebujete-li provést řádně a včas potřebné revize zvedacích zařízení, obraťte se na nás. Jsme tu pro Vás.


V případě jakýchkoliv dotazů jsme tu pro Vás a těšíme se na společné setkání. Carl Stahl & spol. s r.o., Váš dodavatel lanové, zdvihací, bezpečnostní a vázací techniky.
 
Zůstaňte s námi v kontaktu

Děkujeme za Váš zájem o naši práci. Snažíme se našim parterům pomáhat nejen na konkrétních projektech, ale také v jejich rozvoji.

Dovolte nám Vás inspirovat a informovat.

Občasník s novinkami
 
Oborové zajímavostiVíce ukázek realizací

Uložte si náš kontakt
QR