FacebookLinked in You TubeSlovak
FacebookLinked in You TubeSlovak
Architektura

Servis
  

Servis Carl Stahl

 

Bez pravidelných servisních prohlídek se žádný provoz neobejde

 
Tak jako existuje povinná technická kontrola u aut, tak i u zdvihací techniky jsou nutné, a v mnoha případech i ze zákona povinné, revizní prohlídky. Společnost Carl Stahl disponuje dvěma servisními stanovišti, v Praze a ve Slavkově u Brna, kam mohou zákazníci své zařízení přivést. Máme i mobilní servis, v rámci kterého my přijedeme za vámi. Vázací prostředky, hydraulická zařízení, kladkostroje, ať už lanové nebo řetězové, to jsou nejčastější oblasti, kterými se náš servis zabývá.

Zajišťujeme servisní a revizní prohlídky v co nejkratším možném termínu


Carl Stahl provádí servisní a revizní prohlídky výrobků, u kterých to vyžadují zákony, normy či další předpisy. Zajišťujeme výměnu vadných dílů a celkové seřízení jednotlivých zařízení. Realizujeme elektrické revize a zátěžové zkoušky. U zdvihacích prostředků, jako jsou ocelová lana a řetězy, provádíme vizuální kontrolu včetně měření opotřebení.
Kontrolujeme prostředky určené pro jištění osob, vše v souladu s českými normami a legislativními předpisy.
 
Například u vázacích prostředků je zákonem stanovena minimální četnost prohlídek jedenkrát ročně, pokud provozovatel nestanoví častější prohlídky z důvodu vysokých teplot, chemických vlivů atd. Každý provozovatel je tudíž povinen jednou do roka zajistit prohlídku, aby mohl se zařízením dál bezpečně pracovat.

Přecházíme z papírové formy evidence do pružnější elektronické. Veškeré produkty budeme osazovat čipem nebo čárovým kódem nebo unikátním číslem, pod kterým budeme jednotlivé výrobky evidovat. Systém bude automaticky uchovávat data a bude hlídat termíny dalších zkoušek, a samozřejmě nás bude upozorňovat předem. Starosti s povinnými prohlídkami vašeho zařízení tak můžete absolutně hodit za hlavu, kontaktujte nás ještě dnes! A zodpovědnost za pravidelné dodržování servisních zkoušek všech vašich zařízení za vás převezmeme my.

Tímto systémem můžete také evidovat ruční, elektrické, hydraulické, pneumatické nástroje, žebříky, spotřebiče, zásuvky, prodlužky, žebříky, zkrátka vše na co je potřeba provádět revizní zkoušky.

     

Absolutní bezpečnost je pro nás na prvním místě

 
Samozřejmostí je u nás také provádění klasického servisu. Pokud se objeví porucha, je třeba ji diagnostikovat. Následně navrhnout řešení, opravit a otestovat, aby byl výrobek pro vás i vaše zaměstnance bezpečný. Běžná servisní prohlídka, založená na vizuální kontrole, trvá řádově pár desítek minut. Pokud servisní technik zjistí jakékoliv nedostatky, které je třeba odstranit, záleží termín opravy vždy na konkrétní situaci.
 

Jak probíhá servisní prohlídka?


Servisní technik dle rodného listu daného zařízení ověří všechny jeho údaje, a pokud je vše v pořádku, ihned na základě této prohlídky zařízení „uvolní“ pro další používání. Na přání zákazníka provádíme také zátěžové zkoušky, kdy produkt vystavíme násobku zatížení a určitou dobu sledujeme, zda řetěz vydrží, tak jak má. Třetí typ kontroly, který se provádí jednou za tři roky, se nazývá magnetická defektoskopie. Řetěz namočíme do speciálního roztoku a pod UV lampou sledujeme eventuelní trhliny, které nejsou viditelné běžným okem. Výhodou této zkoušky je šetrnost k testovanému zařízení. Nedochází k mechanickému namáhání a zbytečnému přetěžovaní, tak jako tomu je např. u trhové zkoušky.

   
 


Mobilní servis - náš technik přijede za vámi

 
U nás se snažíme zákazníkovi vyjít maximálně vstříc, stačí zavolat a domluvit se s námi na schůzce, tak abychom mohli přijet co nejdříve. Naše servisní vozidlo má veškeré potřebné vybavení pro komplexní služby v terénu. Potřebujete dočasnou náhradu za váš vazák? Neváhejte a kontaktujte nás právě teď!

 

Nestarejte se o povinné revizní prohlídky! Postaráme se za vás

   
Přecházíme z papírové formy evidence do pružnější elektronické. Veškeré produkty budeme osazovat čipem nebo čárovým kódem nebo unikátním číslem, pod kterým budeme jednotlivé výrobky evidovat. Systém bude automaticky uchovávat data a bude hlídat termíny dalších zkoušek, a samozřejmě nás bude upozorňovat předem. Starosti s povinnými prohlídkami vašeho zařízení tak můžete absolutně hodit za hlavu, kontaktujte nás ještě dnes! A zodpovědnost za pravidelné dodržování servisních zkoušek všech vašich zařízení za vás převezmeme my.

Carl Stahl školí své servisní techniky přímo u výrobců

 
Naši servisní technici absolvovali veškeré zkoušky v rámci České republiky, které jim dovolují provádět revizní prohlídky vázacích prostředků… Současně absolvovali, u všech produktů z katalogu Carl Stahl také odborná školení přímo u výrobců, tak aby naší technici byli maximálně informováni, a mohli co nejefektivněji provádět servis daného výrobku. Na základě těchto profesionálních školení jsou pracovníci Carl Stahl držiteli certifikaci, která je opravňuje k provádění těchto oprav.

 
 
zertifikat

zertifikat